ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมใจ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ศรีสุขวิทยา ร่วมใจ “เดิน - วิ่ง สานสายใยสามัคคี”
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
กิจกรรมวันรัก วันลา
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
วิทยากรดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเงินเดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
การทดสอบ Pre O-NET ระดีบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
พิธีห่มผ้าเสาเอก เสาโท โดมอเนกประสงค์โรงเรียนศรีสุขวิทยา
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
โครงการประชุมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการแนะแนว
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
ร่วมการประเมิน ObecQA โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64