รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสมบูรณ์   ตำบลศรีสุข  อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
เบอร์โทรศัพท์ 0-44569025 เบอร์แฟกส์ -
Email : srisukwittayaschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :