ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2019
ปรับปรุง 29/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 185507
Page Views 222238
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง 0-4471-2077
2 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง 044069765
3 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หนองสนิท จอมพระ 0-4471-2062
4 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา เมืองลีง จอมพระ 044576080
5 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา เชื้อเพลิง ปราสาท 0844791324
6 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศรีสุข ศรีณรงค์ 044558634
7 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ 0938184185
8 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา คาละแมะ ศีขรภูมิ 08-9844-7637
9 โรงเรียนแตลศิริวิทยา แตล ศีขรภูมิ 0885909634, 0635499242
10 โรงเรียนหนองอียอวิทยา หนองอียอ สนม 044-590148
11 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตาตุม สังขะ 0892827821
12 โรงเรียนพระแก้ววิทยา พระแก้ว สังขะ 044590378
13 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ศรีสุข สำโรงทาบ 0-44569025
14 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำโรงทาบ สำโรงทาบ 0-4456-9300
15 โรงเรียนแร่วิทยา บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ 0857784022
16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา คอโค เมืองสุรินทร์
17 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ 044-712074
18 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นอกเมือง เมืองสุรินทร์ 044512785